جلسه چهاردهم شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند در تاریخ  93/4/4 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر سجادی، دکتر افراسیابی، دکتر مهاجری، دکتر رجبی، خانم دکتر فضلی بزاز، خانم دکتر صادقی، خانم دکتر رضوی و  به ریاست خانم دکتر خداوردی برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-    طرح تحقیقاتی آقای دکتر هادی افراسیابی و خانم دکتر فاطمه صادقی  با کد 930118 و عنوان" تهيه و ارزيابي برون تن افشانه بيني ميدازولام " که در دانشکده داوری و تصویب شده است مطرح و مقرر گردید مبلغ26750000ریال (بودجه کل 000/500/53ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

 

 

 

                                      دکتر خداوردی                  دکتر فضلی بزاز                         دکتر سجادی                    دکتر رجبی           

 

                                     دکتر صادقی                      دکتر مهاجری                         دکتر افراسیابی                    دکتر رضوی                                            

 

 

جلسه پانزدهم شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند در تاریخ  11/5/93 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر سجادی، دکتر افراسیابی، دکتر مهاجری، دکتر رجبی، خانم دکتر صادقی، خانم دکتر طاهرزاده، خانم دکتر رضوی و  به ریاست خانم دکتر خداوردی برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-    طرح تحقیقاتی آقای دکتر بیژن ملائکه نیکوئی و آقای دکتر رضا کاظمی اسکویی  با کد 930328 و عنوان" تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی ترانسفکشن پلی آلیل آمین های اصلاح شده با پپتیدهای نفوذ کننده به سلول " که در دانشکده داوری و تصویب شده است مطرح و مقرر گردید مبلغ5000000ریال (بودجه کل 000/050/142ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

 

 

                                           دکتر خداوردی                        دکتر سجادی                           دکتر رجبی                                                     

 

                                            دکتر صادقی                         دکتر مهاجری                           دکتر افراسیابی                                                                         

 

 

 

جلسه شانزدهم شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند در تاریخ  24/5/93 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر سجادی، دکتر مهاجری، دکتر کاظمی اسکویی و خانم دکتر رضوی و  به ریاست خانم دکتر خداوردی برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-      طرح تحقیقاتی آقای دکتر مهاجری با کد930726 و عنوان"اثر هسپریدین بر اختلال حافظه و آسیب بافتی ناشی از کاهش طولانی مدت جریان خون مغزی در رت" در مرکز داوری و تصویب شد. مقرر گردید مبلغ 1000000 ریال(بودجه کل 000/310/113 ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

2-      طرح تحقیقاتی آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر زارعی با کد 930361 و عنوان"بررسی تاثیر کروسین بر ماکولوپاتی دیابتی و کاتاراکت به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده با دارونما" که در دانشکده داوری و تصویب شده است مطرح و مقرر گردید مبلغ3000000ریال (بودجه کل 000/600/183ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

3-      طرح تحقیقاتی خانم دکتر صادقی و آقای دکتر افراسیابی با کد 930678 و عنوان"بررسی تاثیر نوع و غلظت پلاستی سایزر بر خصوصیات میکروکپسول های  حاصل از سه ویسکوزیته مختلف اتیل سلولز   حاوی سه مدل دارویی (تئوفيلين، پروپرانولول هيدروکلرايد و یا ديکلوفناک سديم) تهيه شده به روش امولسيون- تبخير حلال" که در دانشکده داوری و تصویب شده است مطرح و مقرر گردید مبلغ5000000ریال (بودجه کل 000/000/51ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

4-      بنا به درخواست اعضای محترم حاضر در جلسه، مقرر گردید جلسه ای با حضور آقای دکتر تفقدی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، در خصوص مسائل و مشکلات مرکز، برگزار گردد.

 

                                                             دکتر خداوردی                                        دکتر سجادی                            دکتر کاظمی اسکویی                                           

                                                              دکتر رضوی                                             دکتر مهاجری                                                     

 

 

جلسه هفدهم شوراي عالي مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند در تاریخ  4/6/93 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر سجادی، دکتر مهاجری، خانم دکتر صادقی و  به ریاست خانم دکتر خداوردی برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-      در مورد اولویتهای پژوهشی مرکز بحث و تبادل نظر صورت گرفت و طبق نامه مدیریت محترم پژوهشی دانشگاه، اولویتهای مرکز بدین شرح اعلام گردید:

اولویت1: تهیه و فرمولاسیون سامانه های دارورسانی کارآمد، با رهش اصلاح شده  و هدفمند در درمان بیماریهای مختلف بالاخص بیماریهای قلبی و عروقی، سرطان، بیماریهای دستگاه تنفسی

اولویت2: تهیه و فرمولاسیون سامانه های دارورسانی کارآمد، با رهش اصلاح شده  و هدفمند در درمان بیماریهای سیستم اعصاب مرکزی، دیابت و انواع  بیماریهای التهابی

2-      طرح تحقیقاتی خانم دکتر الهام خداوردی و آقای دکتر فرزین هادیزاده با کد930754 و عنوان" اندازه گيري ميزان جيوه روغن ماهي وروغن کبد ماهي در داروها ی موجود در بازار دارويي ايران به روش جذب اتمی " در مرکز داوری و تصویب شد. مقرر گردید مبلغ 30000000 ریال(بودجه کل 000/700/105 ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

 

 

                                                                    دکتر خداوردی                                           دکتر سجادی                                                         

 

                                                                      دکتر صادقی                                           دکتر مهاجری