جلسه هجدهم شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند در تاریخ  7/7/93 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر سجادی، دکتر مهاجری، خانم دکتر صادقی، خانم دکتر طاهرزاده و  به ریاست خانم دکتر خداوردی برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-       طرح تحقیقاتی خانم دکتر الهام خداوردی و آقای دکتر فرزین هادیزاده با کد 930788 و عنوان" فرمولاسیون و مطالعات پایداری آمپول آهسته رهش (فرم آماده تزریق زیر جلدی) نالترکسون هیدروکلراید در پایه هیدروژلی حساس به دما و ژل شونده در محل پلی لاکتیک گلیکولیک اسید / پلی اتیلن گلیکول/  پلی لاکتیک گلیکولیک اسید (PLGA-PEG-PLGA)" در مرکز داوری و تصویب شد. مقرر گردید مبلغ 1500000 ریال(بودجه کل 172800000ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

 

 

 

                                                                     دکتر خداوردی                                        دکتر سجادی                         دکتر طاهرزاده                                 

 

                                                                  دکتر صادقی                                              دکتر مهاجری                                                     

 

 

جلسه نوزدهم شوراي عالي مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند در تاریخ  6/8/93 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر کاظمی اسکویی، دکتر مهاجری، دکتر تفقدی، خانم دکتر صادقی، خانم دکتر طاهرزاده و  به ریاست خانم دکتر خداوردی برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-      در ارتباط با مشکلات مرکز مخصوصا بودجه مرکز با جناب آقای دکتر تفقدی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه بحث و نظرخواهی شد و در نهایت مقرر کردید تا زمانیکه سیاستهای جدید وزارتخانه در ارتباط با مراکز تحقیقات کاملا روشن شود از بودجه مرکز تحقیقات علوم دارویی چنانچه افزایش یابد، بخشی به مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تخصیص یابد.

2-      مقرر گردید سرکار خانم دکتر الهام خداوردی مجددا در دوره دوم، ریاست مرکز را بر عهده بگیرند.

3-      در ارتباط با قطعی شدن مرکز مقرر گردید تا آخر امسال به طور مجدانه پیگیری شود تا موافقت قطعی مرکز مورد تصویب قرار گیرد.

4-      قرار شد محورهای پژوهشی کلی مرکز در صفحه اول سایت مرکز قرار داده شود و فراخوانی جهت جذب پژوهشگر در این محورها، نیز اعلام گردد.

5-      مقرر گردید آیین نامه جذب هیات علمی پژوهشی برای اعضای مرکز ایمیل شود تا در صورت داشتن شرایط، نسبت به جذب هیات علمی پژوهشی جهت مرکز اقدام گردد.

 

 

                                                       دکتر خداوردی                        دکتر کاظمی اسکویی                                    دکتر طاهرزاده                                 

 

                                                          دکتر تفقدی                            دکتر صادقی                                           دکتر مهاجری                                                     

 

 

جلسه 20 شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند در تاریخ  8/9/93 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر تقدیسی حیدریان، دکتر مهاجری، دکتر سجادی ، خانم دکتر صادقی، خانم دکتر رضوی و  به ریاست خانم دکتر خداوردی برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-    طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیداحمد مهاجری و آقای دکتر فرزین هادیزاده با کد 931004 و عنوان"بهینه سازی روش سنتزn-بوتیل فتالاید" در مرکز داوری و تصویب شد. مقرر گردید مبلغ 1000000 ریال(بودجه کل 143840000ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

2-    طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان و آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 930983 و عنوان"تشخیص سرب بر مبنای آپتامر، اگزونوکلئاز I و نانوذرات طلا  " در مرکز داوری و تصویب شد. مقرر گردید مبلغ 15000000 ریال(بودجه کل 36000000ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

3-    طرح تحقیقاتی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده با کد 930622 و عنوان" بررسي اثر پايين آورندگي فشار خون تيموکينون، به عنوان يک عامل آنتي اکسيدانت وضد التهاب ، در مدل رت فشارخوني شده  به روش DOCA-salt " که در دانشکده داوری و تصویب شده است مطرح و مقرر گردید مبلغ1000000ریال (بودجه کل 000/900/147ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

4-    طرح تحقیقاتی آقای دکتر رضا کاظمی اسکویی و آقای دکتر محسن تفقدی با کد 921788 و عنوان" تهیه و ارزیابی نورال استم سل بارگذاری شده با نانوذرات PLGA حاوی ذرات مغناطیسی آهن و داروی دوکسوروبیسین جهت درمان هدفمند گلیوبلاستوما " که در دانشکده داوری و تصویب شده است مطرح و مقرر گردید مبلغ5000000ریال (بودجه کل 442400000ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

5-    گزارش پایان طرح خانم دکتر فاطمه  صادقی با کد  910748 و عنوان" ارزيابي پليمر اتيل سلولز به عنوان pelletization aid در فرآيند اکستروژن- اسفرونيزيشن و تهيه پلتهاي ماتريکسي تئوفيلين" مورد تایید قرار گرفت. 

 

 

 

 

         

                                                            دکتر خداوردی                                     دکتر سجادی                          دکتر تقدیسی حیدریان

 

                                                                  دکتر رضوی                                    دکتر صادقی                          دکتر مهاجری