جلسه 23  شوراي عالی مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند در تاریخ  30/1/94 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر رضا کاظمی اسکویی، دکتر مهاجری، دکتر سجادی ، دکتر تقدیسی، خانم دکتر صادقی، خانم دکتر طاهرزاده، خانم دکتر رضوی و  به ریاست خانم دکتر خداوردی و با حضور آقای دکتر سعید اسلامی مدیریت محترم پژوهشی دانشگاه،  برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-     در این جلسه رای گیری به منظور انتخاب رئیس جدید مرکز انجام گرفت و آقای دکتر مهاجری با6 رای و اقای دکتر سید محمد تقدیسی حیدریان با 4 رای، بیشترین تعداد آرا را به خود اختصاص دادند و در نهایت آقای دکتر سیداحمد مهاجری به عنوان رئیس مرکز و آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان به عنوان نائب رئیس مرکز، اننخاب شدند.

2-     مقرر گردید با توجه به تعداد کم اعضای مرکز، شورای عالی مرکز و شورای پژوهشی مرکز متشکل از تمامی اعضای مرکز باشد.

 

 

                            

                      دکتر اسلامی                               دکتر خداوردی                                                 دکتر سجادی                                            دکتر کاظمی اسکویی

 

                      دکتر رضوی                                   دکتر صادقی                                     دکتر طاهرزاده                                            دکتر مهاجری                                  دکتر تقدیسی

 

 

 

 

 

 

جلسه 24  شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند در تاریخ  16/2/94 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر رضا کاظمی اسکویی، دکتر مهاجری، دکتر سجادی ، دکتر تقدیسی، خانم دکتر صادقی، خانم دکتر طاهرزاده، خانم دکتر رضوی و  به ریاست خانم دکتر خداوردی برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-   طرح تحقیقاتی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده و آقای دکتر سعید اسلامی با کد 931361 و عنوان" بررسي  اثر ضد افسردگی کلاله زعفران در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان " که در دانشکده داوری و تصویب شده است مطرح و مقرر گردید مبلغ10/000/000ریال (بودجه کل 24/840/000 ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

 

 

                                  دکتر خداوردی                                                  دکتر سجادی                                            دکتر کاظمی اسکویی                                             دکتر رضوی                                 

                              دکتر صادقی                                                           دکتر طاهرزاده                                            دکتر مهاجری                                              دکتر تقدیسی

 

 

 

 

 

 

جلسه 25  شوراي عالی مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند در تاریخ  27/2/94 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر سجادی ، دکتر تقدیسی، خانم ها دکتر خداوردی، دکتر صادقی، دکتر طاهرزاده، دکتر رضوی و  به ریاست آقای دکتر مهاجری برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-     لزوم افزایش تعداد اعضای مرکز تحقیقات با تاکید بر اعضای هیات علمی بالینی مورد توافق قرار گرفت.

2-     مقرر گردید بودجه مرکز تحقیقات از محل بودجه پژوهشی معاونت پژوهشی و نیز جذب گرنت خصوصی از صنایع و سایر ارگانها، افزایش یابد.

3-     نیاز مرکز به جذب یک نفر عضو هیات علمی پژوهشی با شرایط زیر مورد توافق قرار گرفت:

ضمن پذیرفتن شرایط عمومی اعلام شده از سوی معاونت پژوهشی، شرایط اختصاصی زیر نیز پیشنهاد می شود:

-         زمینه پژوهشی فرد مورد نظر مرتبط با عنوان و اهداف مرکز، یعنی دارورسانی باشد.

-         حداکثر سن فرد متقاضی 40 سال باشد.

-         سایر شرایط متقاضی نظیر کیفیت و کمیت مقالات منتشر شده و نیز نوبودن زمینه تحقیقاتی به انتخاب اعضای شورای عالی مرکز خواهد بود.

 

                                  دکتر خداوردی                                        دکتر سجادی                                            دکتر مهاجری                                               دکتر رضوی                            

                                   دکتر صادقی                                      دکتر طاهرزاده                                            دکتر تقدیسی