جلسه 26  شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند در تاریخ  23/4/94 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر کاظمی اسکویی ، دکتر تقدیسی، خانم ها دکتر خداوردی، دکتر صادقی، دکتر رضوی و  به ریاست آقای دکتر مهاجری برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-    در ابتدا گزارشی از امتیاز تقریبی و محاسبه شده مرکز در سال 1393 ارائه گردید و بودجه تقریبی برای مرکز در سال جاری و سهم تقریبی هر عضو هیات علمی مشخص شد.

2-    بر فوریت ارسال طرح برای داوری و تصویب در مرکز، استفاده از آدرس مرکز در آدرس دهی مقالات چاپی آینده توسط اعضا تاکید شد.

3-    بر لزوم استفاده از گرنتها و بودجه های پژوهشی خارج از دانشگاه با ارائه طرح های کاربردی، ملی،... اشاره شد.

4-   طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی و آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 940384 و عنوان" انتقال هدفمند دانوروبیسین به سلولهای سرطان خون با استفاده از نانوذرات طلا و آپتامر" که در مرکز داوری شده بود، مطرح و مقرر گردید مبلغ16/000/000ریال (بودجه کل 33/000/000 ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

5-   طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیداحمد مهاجری و خانم دکتر فضلی بزاز با کد 940198 و عنوان" تهیه و بررسی اثر ضدمیکروبی لنزهای حاوی نانوذرات اکسید روی بر گونه های ایزوله ی بیمارستانی جداشده از لنزهای آلوده" که در مرکز داوری شده بود، مطرح و مقرر گردید مبلغ000/000/10ریال (بودجه کل 98/090/000 ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

6-   طرح تحقیقاتی آقای دکتر رضا کاظمی اسکویی و آقای دکتر مجید درودی با کد 940568 و عنوان" تهیه و بررسی نانوذرات اکسید سریم پوشانده شده با پلی اتیلن ایمین به عنوان یک حامل انتقال ژن جدید" که در دانشکده پزشکی داوری شده بود، مطرح و مقرر گردید مبلغ60/000/000ریال (بودجه کل 254/000/000ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

7-   طرح تحقیقاتی آقای دکتر سید ابوالقاسم سجادی طبسی با کد 940525 و عنوان" تهیه و ارزیابی شیاف ویتامین ای برای مصرف واژینال" که در مرکز داوری شده بود، مطرح و مقرر گردید مبلغ26/000/000ریال (بودجه کل 61/200/000ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

 

                                                                                     دکتر خداوردی                                                           دکتر کاظمی اسکویی                                                       دکتر مهاجری                                              

 

                                                                                          دکتر رضوی                                                               دکتر صادقی                                                               دکتر تقدیسی

 

 

 

جلسه 27 شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند در تاریخ  23/6/94 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر سجادی ، دکتر تقدیسی، خانم ها دکتر طاهرزاده، دکتر رضوی و  به ریاست آقای دکتر مهاجری برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-    آئین نامه جذب پزشک پژوهشگر به اطلاع اعضای محترم مرکز رسید و قرار شد کارشناس مرکز پیگیری شرایط احراز سهمیه در سال جاری و سال آتی را انجام دهند.

2-    تغییرات بودجه مرکز به اطلاع اعضای محترم رسید. پس از ابلاغ دقیق بودجه مرکز(644/000/000 ریال) قرار شد سهم هر عضو به طور دقیق در سال 94 محاسبه شود و میزان باقیمانده سهم هر عضو به اطلاع افراد برسد.

3-    طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد940704 و عنوان" بررسی  اثر عصاره هیدروالکلی بذر کاهو بر ميزان چربي هاي سرم در بيماران مبتلا به چربی خون به روش کارازمایی بالینی دو سو کور کنترل شده با دارونما  " که در مرکز داوری شده بود مطرح و مقرر گردید 40/000/000ریال(بودجه کل101/340/000 ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

4-    طرح تحقیقاتی آقای دکتر فرزین هادیزاده و خانم دکتر الهام خداوردی با کد 940629 و عنوان" تهیه و مطالعه آزاد سازی برون تن و درون تن فرمولاسیون آمپول آهسته رهش (فرم آماده تزریق زیر جلدی) لووتیروکسین سدیم با استفاده از سامانه ژل شونده در محل پلی (L، D لاکتید-کو-گلیکولید) (PLGA)  " که در مرکز داوری شده بود مطرح و مقرر گردید مبلغ10/000/00ریال(بودجه کل222/300/000 ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

5-    طرح تحقیقاتی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده و آقای دکتر سعید اسلامی با کد940516 و عنوان" بررسی میزان شیوع آگرانولوسیتوز در بیماران مصرف کننده کلوزاپین در مشهد ; رفتار نسخه نویسی پزشکان " که در مرکز داوری شده بود مطرح و مقرر گردید مبلغ2/000/000ریال(بودجه کل8/000/000 ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

 

 

                                                               دکتر طاهرزاده                        دکتر سجادی                                                                دکتر مهاجری                                              

 

                                                                                                          دکتر رضوی                                                                  دکتر تقدیسی