اعضاي مرکز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
   
دکتر حسین کمالی
ریاست مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند
تلفن 31801302
آدرس پستی : خراسان رضوی - مشهد -میدان آزادی- پردیس دانشگاه - دانشکده داروسازی
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
   
خانم دکتر الهام خداوري
استاد فارماسيوتيکس دانشکده داروسازي
آدرس پستی : خراسان رضوی - مشهد -میدان آزادی- پردیس دانشگاه - دانشکده داروسازی
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن : ٣١٨۰١٣٢۶
     
     
آقای دکتر ابوالقاسم سجادی
استاد فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی
آدرس پستی : خراسان رضوی - مشهد -میدان آزادی- پردیس دانشگاه - دانشکده داروسازی
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 
     
     
آقای دکتر هادی افراسیابی
استاد فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی
آدرس پستی : خراسان رضوی - مشهد -میدان آزادی- پردیس دانشگاه - دانشکده داروسازی
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن: ٣۰١٨۰١٣٢١
     
     
خانم دکتر مرضیه محمدی
استادیار فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی
آدرس پستی : خراسان رضوی - مشهد -میدان آزادی- پردیس دانشگاه - دانشکده داروسازی
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن ٣١٨۰١٣٢٧
 
     
     
خانم دکتر فاطمه صادقی
استاد فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی
آدرس پستی : خراسان رضوی - مشهد -میدان آزادی- پردیس دانشگاه - دانشکده داروسازی
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن: ٣١٨۰١٣٣٨
 
     
     
آقای دکتر محسن تفقدی
استاد  فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی
آدرس پستی : خراسان رضوی - مشهد -میدان آزادی- پردیس دانشگاه - دانشکده داروسازی
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن:٣١٨۰١٣٣٧
     
     
آقای دکتر محمدرضا عباسپور
دانشیار فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی
آدرس پستی : خراسان رضوی - مشهد -میدان آزادی- پردیس دانشگاه - دانشکده داروسازی
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن: ٣١٨۰١٣٢٢
     
     
 آقای دکتر عباس اخگری
دانشیار فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی
آدرس پستی : خراسان رضوی - مشهد -میدان آزادی- پردیس دانشگاه - دانشکده داروسازی
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن: ٣١٨۰١٣٢۴
     
     
آقای دکتر جبرائیل موفق
دانشیار فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی
آدرس پستی : خراسان رضوی - مشهد -میدان آزادی- پردیس دانشگاه - دانشکده داروسازی
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن: ٣١٨۰١٣۴۰
     
   
آقای دکترسید احمد مهاجری
دانشیار فارماکودینامی و سم شناسی دانشکده داروسازی
آدرس پستی : خراسان رضوی - مشهد -میدان آزادی- پردیس دانشگاه - دانشکده داروسازی
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن:٣١٨۰١١٨١
     
     
آقای دکتر رضا کاظمی اسکویی
دانشیار علوم و فنون نوین دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آدرس پستی : خراسان رضوی - مشهد -میدان آزادی- پردیس دانشگاه - دانشکده داروسازی
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن:٣٨۰۰٢٢٩١
     
     
خانم دکتر بی بی مرجان رضوی
استاد فارماکودینامی و سم شناسی دانشکده داروسازی
آدرس پستی : خراسان رضوی - مشهد -میدان آزادی- پردیس دانشگاه - دانشکده داروسازی
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن:  ٣١٨۰١١٩۴
     
     
خانم دکتر ژیلا طاهرزاده
دانشیار فارماکودینامی و سم شناسی دانشکده داروسازی
آدرس پستی : خراسان رضوی - مشهد -میدان آزادی- پردیس دانشگاه - دانشکده داروسازی
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن: ٣١٨۰١١٨٢
     
   

خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران

استاد فارماکودینامی و سم شناسی دانشکده داروسازی
آدرس پستی : خراسان رضوی - مشهد -میدان آزادی- پردیس دانشگاه - دانشکده داروسازی
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن: ٣١٨۰١١٧٨
     
     
آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان
دانشیار بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی
آدرس پستی : خراسان رضوی - مشهد -میدان آزادی- پردیس دانشگاه - دانشکده داروسازی
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن:٣١٨۰١٢۰٣
     
     
   

خانم سمانه عابدینی

کارشناس پژوهشی مرکز
آدرس پستی : خراسان رضوی - مشهد -میدان آزادی- پردیس دانشگاه - دانشکده داروسازی
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن : ٣١٨۰١۵۵٢