ریاست مرکز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

       ریاست مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند

      دکتر حسین کمالی

       Ph.D فارماسیوتیکس

       استادیار و عضو هیات علمی

         گروه فارماسیوتیکس

         تلفن31801302

       فعالیتهای تحقیقاتی(CV)