قابلیت داوری طرح در مرکز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

          

پس از گذشت 2 سال از کسب موافقت اصولی مرکز، اکنون مرکز قابلیت ثبت طرح، داوری و تصویب طرح را دارا می باشد.